Adatvédelmi tájékoztató

Bázis Office Center Kft. – mint a www.bazisoffice.hu website üzemeltetője – ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelésénél követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Bázis Office Center Koráltolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest, 1027 Horvát u. 14-24.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-09-874953), továbbiakban Bázis Office Center Kft..

2. A kezelt adatok

A felhasználó a Gyorsajánlat vagy az Ajánlatkérés űrlap kitöltése során önkéntesen megad egy működő email címet, továbbá a személyes adatait (például nevét, telefonszámát stb.).

3. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megjelölt adatokat a Bázis Office Center Kft. kizárólag a felhasználóval történő kapcsolattartás és üzleti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás céljából használja. A regisztrációval a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bázis Office Center Kft. az adato(ka)t nyilvántartsa, kezelje és a fenti célból felhasználja.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, amíg a regisztrált felhasználó nem kezdeményezi azok törlését.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

1) az adatkezelő
2) az adatkezelő által megbízott 3. személy, aki az adatok feldolgozását végzi (továbbiakban: adatfeldolgozó) Az adatfeldolgozó az adatokat kizárólag feldolgozás céljából kapja meg az adatkezelőtől, más célú felhasználásra, továbbításra nem jogosult.
Az adatkezelő a személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező esetleges adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat esetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és kötelezettsége.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A 2. pontban megjelölt adatokat a regisztráció során rögzíti a rendszer. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a www.bazisoffice.hu website-on megadott személyes adataik kezeléséről. A Bázis Office Center Kft. a kérést követően tájékoztatást ad az érintettnek a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@bazisoffice.hu email címen kérhető. A felhasználóknak joguk van kérni adataik helyesbítését vagy törlését. Ezt az info@bazisoffice.hu email címen tudják kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.bazisoffice.hu website üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti igényét, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.